Sorg

Jeg oplever mange mennesker der slås med livet på den ene eller den anden måde.

Mennesker som står midt i en livskrise kan til tider føle, at de er ved at gå til grunde. Sorgen og smerten er så altomfattende, at den gennemsyrer hver en fiber og hver en muskel i kroppen. De kan vågne op med fysiske smerter i kroppen, som er en direkte konsekvens af den sorg de bærer på indeni.

For mange kan det være svært at sætte ord på sorgen, endsige finde ud af hvorfra sorgen stammer. Sorg kan gemmes men ikke glemmes. Den vil på et eller andet tidspunkt finde op til overfladen. Sorg kan føles som en evig følgesvend eller et grundvilkår, man ikke egenhændigt kan finde kilden til, men i alle tilfælde er det muligt at få hjælp.

Sorg er en helt naturlig del af et menneskeliv, og en sorgproces kan være af kortere eller længere varighed. Den kan udspille sig på mange forskellige måder, men ens for næsten alle sorgramte, er at sorg kan give sig udslag i en ustabil og uforudsigelig måde at være og agere på. Nogle dage er gode, andre svære at komme igennem. Til tider kan gråden sætte i halsen det meste af tiden, uden man helt ved hvorfor, og andre gange overmandes man af en indre smerte så voldsom, at man næsten mister fodfæste. Man kan få den tanke, at man er ved at miste forstanden eller blive skør.

Ræk hånden ud, vær modig. Få den hjælp du har fortjent, så du kan begynde at leve livet igen. Selvom gode venner er nødvendige, gode og hjælpsomme, er det at opsøge professionel hjælp, et skridt i den rigtige retning, tilbage mod et liv som igen er værd at leve.