Er jeg i krise?

Alle mennesker oplever en eller flere kriser i løbet af deres liv. Kriser opstår når man kommer ud for en hændelse, som har en meget voldsom påvirkning på det enkelte individ. Det kan f.eks. være i forbindelse med skilsmisse, dødsfald i nærmeste familie, utroskab, det at miste et barn osv.

Man kan med andre ord sige at en krise er en psykisk reaktion på noget, man bliver udsat for, som man har svært ved at forlige sig med.

I virkeligheden inddeles kriser i flere forskellige former:

  • En almindelig krise

Også kaldet en tilpasningsreaktion. Hvis man har en almindelig krise og går til læge, stiller lægen diagnosen tilpasningsreaktion.

Chok er ofte det første tegn på at man er på vej ind i en krise. Man kan bryde ud i gråd eller gå forvirret og formålsløst omkring, eller man kan trække sig ind i sig selv.

Man føler sig trist og magtesløs, og man har svært ved at overskue situationen. Man kan også få problemer med at sove og med at koncentrere sig, og man kan have en tendens til at fare sammen og til at blive irritabel.  

  • En akut krise/belastningsreaktion

Er betegnelsen for den chokreaktion de fleste, som kommer ud for en katastrofe, reagerer med. Posttraumatisk belastningsreaktion, PTSD, er en langvarig eller sen reaktion på meget belastende begivenheder som katastrofe, tortur eller trusler på livet.

Alle mennesker kommer ud for en eller flere kriser i løbet af livet. En krise er med andre ord en naturlig reaktion, når et menneske oplever alvorlige tab eller problemer. Og ofte kan man komme igennem en krise ved at få omsorg og støtte fra sine nærmeste.

En krise kan dog blive så alvorlig at det er en god ide at søge professionel hjælp. Krisen kan fortsætte i månedsvis, eller den kan udvikle sig til en egentlig depression som bør behandles.

Det kan også være at årsagen til krisen er så belastende at næsten alle får brug for behandling, f.eks. hvis det, der er sket, er meningsløst som hvis man mister et barn, eller hvis en nær pårørende bliver dræbt ved en ulykke eller begår selvmord.

En krise bliver også særligt belastende, hvis man kort forinden har været udsat for andre svære kriser. Man kan sige at den ene krise forstærker den anden.

Hvorfor reagerer mennesker forskelligt når krisen rammer?

Fordi det er individuelt hvor sårbar man er, når man kommer ud for begivenheder som drastisk ændrer ens liv. Nogle har så stærk en psyke at de tilsyneladende klarer psykiske belastninger uden at det påvirker dem særligt. Andre er mere sårbare og reagerer let med krisesymptomer, hvis de udsættes for stress. Hvor sårbar man er hænger bl.a. sammen med ens personlighed. Man kan være særligt sårbar, hvis man bliver udsat for flere psykiske traumer lige efter hinanden.

Søg hjælp

Ræk hånden ud, vær modig. Få den hjælp du har fortjent, så du kan begynde at leve livet igen. Selvom gode venner er nødvendige, gode og hjælpsomme, er det at opsøge professionel hjælp, et skridt i den rigtige retning, tilbage mod et liv som igen er værd at leve.