Ligeværd i relationer

Hvorfor kan det være så svært at nyde samvær med nære relationer, når man mest af alt har lyst til samværet skal fungere og være hyggeligt?

Nære relationer kan for mange være svære at håndtere af mange årsager. Tit kan man opleve sig udfordret på egne værdier og grænser, og i misforstået hensyntagen får man ikke sagt fra. Familiefreden skal for alt i verden bevares, med det resultat at samværet bliver dårligt for alle parter, inklusive de familiemedlemmer, som ikke er direkte involveret.

Det kan være smertefuldt og grænseoverskridende at bringe svære emner op indenfor de helt nære relationer. Der er meget på spil – det er sårbart og tanken om afvisning, om ikke at blive forstået eller som et minimum ikke at få anerkendelse for at man føler og oplever svære ting i relationen, kan afholde mange fra at bringe svære emner på banen.

Noget som ofte kan mangle i nære relationer er følelsen af ligeværd. Hvis ikke begge parter i en relation føler et ligeværd og en respekt for at opretholde en god relation, så kan relationen blive meget problematisk. Den ene part kan opleve at føle sig svigtet, ikke elsket, ikke set og føle sig brugt. Når de følelser opstår mellem fx to mennesker og ikke bliver italesat, starter en dårlig spiral som bliver svær at komme ud af. Det kan opleves smertefuldt og som en knude i maven der bare vokser og vokser, og som man ikke er herrer over. Hvis mønstret fortsætter over længere tid kan det være ødelæggende og  kan ende i et brud.

Hvordan kan det imødegås? Hvis man på forhånd kan afstemme forventningerne til samværet med den nære relation, er man nået et stykke vej. Hvis dette ikke er muligt, er det vigtigt, at være opmærksom på egne grænser. Hvis man har besluttet at man ikke ønsker at tage problemerne op, må man sørge for at passe så meget på sig selv, at man begrænser samværet til det antal timer, man har en fornemmelse af man kan klare. Hvis man bliver overmodig, fordi man synes at befinde sig et godt sted, så pas på – de dårlige følelser kan overmande en så pludseligt at man selv bliver overrasket, og fanget i en aftale man får svært ved at honorere.